Warsztaty dyrektorskie MCBRIE 27- 28 marzec 2017 UNIEJÓW

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zapraszają na WARSZTATY dla

DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW/KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

„REFORMA OŚWIATY – WARSZTATY DLA DYREKTORÓW”

Termin: 27 – 28 marzec 2017
Miejsce:  Gościniec „Nad Wartą” w UNIEJOWIE

Program szkolenia:

 1. Ustawa Prawo oświatowe.
 2. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – omówienie zmian planowanych
  w okresie przejściowym.
 3. Zmiany w nadzorze pedagogicznym.
 4. Rozwiązania   dotyczące   uczniów   ze   specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.
 5. Rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty.
 6. Udział rodziców w życiu szkoły.
 7. Współpraca szkoły i instytucji oświatowych z organizacjami pozarządowymi.
 8. Zmiany w zatrudnieniu dyrektorów i nauczycieli.
 9. Kwestia przedłużenia stażu na wyższy stopień zawodowy.
 10. Nowe zasady postępowań dyscyplinarnych – Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela. Centralny Rejestr kar dyscyplinarnych.
 11. Status prawny pracowników oświaty (nauczycieli i pracowników niepedagogicznych)
  w związku z nową struktura organizacyjną przedszkoli, ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum i trzyletniej szkoły branżowej:
 12. Obowiązek przekazania nauczycielom pisemnej informacji do 15 maja 2017 r.
  planowanych zmianach w warunkach zatrudnienia w związku z reformą edukacji.
 13. Rozwiązanie stosunku pracy w przypadku wygaszenia gimnazjum.
 14.  Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w okresie przejściowym (w związku
  z reformą edukacji).
 15. Uzupełnianie etatu ; kontynuacja awansu zawodowego.
 16. Status prawny dyrektora szkoły podstawowej i wygaszanego gimnazjum. Konkurs
  na stanowisko dyrektora; nowy skład komisji konkursowej.
 17. Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w okresie przejściowym po wprowadzeniu reformy.


Prowadzący:

Edukator, wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty, ekspert w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego

Plan szkolenia:
27 marzec 2017 r.
10:00 – Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia
10:00 – 13:00 – szkolenie
13:00 – 14:00 – lunch
14:00 – 16:00 – szkolenie

16:00 – 20:00 –czas wolny w Uniejowie – możliwość skorzystania z atrakcji Uzdrowiska Termalnego ( 2h w basenach termalnych)
20:00 – Uroczysta kolacja integracyjna
28 marzec 2017 r.
8:00 – 10:00 – śniadanie w formie bufetu
10:00 – 12:00 – wykwaterowanie i wyjazd uczestników szkolenia

 

Koszt szkolenia:

Uczestnictwo w szkoleniu + nocleg w pokoju 2 osobowym 499 zł
*Cena obejmuje: szkolenie, , nocleg, pełne wyżywienie (lunch, kolacja, śniadanie),materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej)
Uczestnictwo w szkoleniu bez noclegu 399 zł
*Cena obejmuje: szkolenie, lunch, kolację , materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej)

*placówki niepubliczne będą mieć doliczony 23% Vat

 

Zapisów można dokonywać drogą telefoniczną bądź mailową
(w przypadku maili prosimy o uwzględnienie wariantu cenowego).
tel. 887 230 430

e-mail: szkolenia@mcbrie.pl

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!