ROZWÓJ MAŁEJ MOTORYKI U DZIECI – SPRAWNE DŁONIE U PRZEDSZKOLAKA


Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek oświatowych: nauczycieli wychowania przedszkolnego, wychowawców, terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zagadnienia związane z terapią ręki dla dzieci. Głównym tematem kursu jest naturalne rozwijanie funkcji motorycznych potrzebnych dzieciom do opanowania umiejętności ważnych dla właściwego funkcjonowania w przedszkolu, szkole i codziennym życiu.

 

 1. Funkcjonowanie kończyny górnej w aspekcie anatomiczno-neurofizjologicznym.
 • Omówienie rodzajów nieprawidłowego rozwoju odruchowego w funkcjonowaniu kończyn górnych dziecka
 • Nabycie umiejętności rozróżniania dysfunkcji rozwoju psychomotorycznego (np. dysgrafia, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)
 • Rodzaje chwytów ręki
 1. Terapia motoryki ręki u dzieci.
 • Organizowanie ćwiczeń z dzieckiem w zakresie dużej i małej motoryki
 • Środki dydaktyczne do pracy z dzieckiem – – bez przyborów, z przyborami, naukę prawidłowego trzymania narzędzi pisarskich
 • Przykłady zadań i ćwiczeń do stymulowania małej motoryki dziecka w codziennych sytuacjach.
 1. Programy wspomagające małą motorykę dziecka w toku nauczania.
 • Diagnozowanie stopnia rozwoju małej motoryki w kontekście dojrzałości szkolnej
 • Tworzenie autorskich programów wspomagających rozwój małej motoryki
 • Tworzenie wspólnych projektów z innymi nauczycielami
 1. Dyskusja z uczestnikami szkolenia – pytania do prowadzącego.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.