Zmiany w SIO jeszcze w tym roku!

Zmiany w ustawie związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania SIO i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Nowelizacja przewiduje również uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie.

Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej, System Informacji Oświatowej będzie stanowić jedna baza danych (centralna baza), której administratorem będzie resort.

Nowe rozwiązania mają uprościć procedurę wprowadzania informacji. System zostanie skonsolidowany, a dane znajdą się tylko w centralnej bazie SIO i będą do niej wprowadzane przez aplikację internetową, a nie przez bazy lokalne.

Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej wprowadza m.in. zmianę dotyczącą przekazywania danych za pośrednictwem aplikacji – przez przeglądarkę internetową. Ustawa przewiduje również uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie.

Sprawdzamy, co jeszcze zmieni się w SIO!

Większość przepisów projektowanej nowelizacji dotyczących SIO ma wejść w życie 24 lipca 2017 r.  i w związku  z tym już dziś Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie:

 

ZMODERNIZOWANY SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ OD 24 lipca 2017 – FUNKCJONOWANIE NOWEGO SIO

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany w ustawie o Systemie Informacji Oświatowej od 2017 roku.
 2. Regulacje prawne z zakresu przetwarzania danych osobowych po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych
 3. Zakres gromadzonych danych: dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe
 4. Rola i zadania dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej. 
  1. zasady administrowania i potwierdzania rzetelności danych.
  2. ochrona danych osobowych
  3. procedury oraz warunki techniczne przekazywania i pozyskiwania danych
 5. Procedury związane z uprawnieniami do dostępu do bazy danych SIO:
  1. składanie wniosków o udzielenie upoważnienia,
  2. cofanie upoważnień
  3. przedłużanie uprawnień.
 6. Korygowanie nieprawidłowości i przechowywanie danych w bazie danych SIO (centralnej i lokalnych)
 7. Upoważnienia do dostępu do informacji oświatowej tj. do wprowadzenia i przekazywania danych.
 8. Bezpieczne przekazywanie danych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy komputerem użytkownika a bazą danych SIO.
  1. Opcja Reset HASŁA
 9. Odpowiedzialność ADO, ABI i innych użytkowników oraz przepisy karne
 10. Ważne terminy
  1. przekazywanie baz danych,
  2. rejestracje,
  3. okresy trwania upoważnienia
 11. Wsparcie techniczne i merytoryczne
 12. Podsumowanie szkolenia – pytania do trenera

 

Prowadzący:

Znawca i pasjonat prawa ochrony danych osobowych. Skuteczny trener, wykładowca, konsultant, wdrożeniowiec. System Informacji Oświatowej jest jednym z częściej realizowanych zakresów szkoleń i konsultacji. Profesjonalne przygotowanie jest wsparte w szczególności certyfikatem trenerskim Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz studiami podyplomowymi z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Koszt szkolenia:

Uczestnictwo w szkoleniu 299 zł*
*Cena obejmuje: szkolenie, przerwę kawową, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej)

 

Zapisów można dokonywać drogą telefoniczną bądź mailową
(w przypadku maili prosimy o uwzględnienie wariantu cenowego).
tel. 538 148 480 / 538 148 481

e-mail: szkolenia@mcbrie.pl

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!