PRAWNICZE STUDIA PODYPLOMOWE z dofinansowaniem do 80%

Studia podyplomowe dla prawników i nie-prawników  http://ewspa.edu.pl/home/oferta-edukacyjna/studia/podyplomowe-2-0/

Oferta studiów podyplomowych EWSPA adresowana jest do wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub uzupełnić zdobyte wcześniej wykształcenie. Pierwsze lata pracy i własne doświadczenia w określonym otoczeniu zawodowym są znakomitą podstawą do podejmowania decyzji o dalszym kształceniu, otwierającym nowe perspektywy.
Pracodawcy wysoko cenią osoby otwarte na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji. Na każdym stanowisku pracy wiedza zdobyta na studiach wymaga poszerzania i aktualizacji. Proponowane przez nas programy studiów podyplomowych adresowane są do osób, które świadome swoich potrzeb zawodowych i zainteresowań poprzez wiedzę i umiejętności chcą kształtować swoją karierę.

Zajęcia dydaktyczne w ramach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych realizowane są, w zależności od potrzeb słuchaczy w formule tradycyjnej (wykłady, zajęcia praktyczne) w siedzibie uczelni w Warszawie podczas dziesięciu sobotnio-niedzielnych zjazdów, lub w systemie łączącym formułę tradycyjną z distance-learning, tj. zajęcia przeprowadzane są za pośrednictwem platformy e-learningowej EWSPA w formie webinariów i wykładów audiowizualnych. Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów. Podstawą ukończenia studiów jest obrona pracy dyplomowej w siedzibie uczelni.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych EWSPA.  Świadectwo jest tożsame dla słuchaczy studiów uczestniczących w zajęciach w formie stacjonarnej jak i przez internet.

STUDIA PODYPLOMOWE (Podstawowe informacje- rekrutacja- opłaty- wzory dokumentów)

PRAWO W BIZNESIE

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY I SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

MEDIACJE, NEGOCJACJE, SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE

AKADEMIA PRAWA dla nie-prawników

AKADEMIA SĄDOWA dla absolwentów prawa

AKADEMIA SĄDOWA dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych

AKADEMIA SĄDOWA dla adwokatów i radców prawnych

MEDYCYNA SĄDOWA

TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA i OBSŁUGA CELNA BIZNESU

EKOBIZNES I OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

OBSŁUGA CELNA BIZNESU