Marzysz o objęciu stanowiska w radzie nadzorczej ? Zwiększ swoje szanse na realizację marzeń! Zrób pierwszy krok. Zapisz się kurs przygotowujący do egzaminu na członków rad nadzorczych.

Cel kursu

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego.

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

 W szczególności zapraszamy:
prezesów i członków zarządów spółek,
członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,
wszystkie osoby zainteresowane tematyką.


Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni mieć wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.


ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

a. prawo gospodarcze publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202), ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r. poz. 980 i 1954),
b. prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych,
c. prawo pracy,
d. prawo rynku kapitałowego,
e. podstawy ekonomii,
f. podstawy zarządzania,
g. finanse przedsiębiorstw,
h. rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych,
i. zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie,
j. prawo gospodarcze Unii Europejskiej.

Łącznie 100 godzin

Kurs realizowany jest w formie 4 sesji weekendowych. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele (od godz. 9.30).Prowadzący:

Wybitna kadra naukowa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz specjaliści i praktycy Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa


MIEJSCE:

ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

parking bezpłatny

TERMIN:

23-24-25 luty 2018
2-3-4 marca 2018
9-10-11 marca 2018
16-17-18 marca 2018

CENA:

 2500 zł netto + 23 %VAT

możliwa płatność ratalna

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 100 godzin szkolenia
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

*Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)