Zmiany w SIO jeszcze w tym roku!

Zmiany w ustawie związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania SIO i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Nowelizacja przewiduje również uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie.

Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej, System Informacji Oświatowej będzie stanowić jedna baza danych (centralna baza), której administratorem będzie resort.

Nowe rozwiązania mają uprościć procedurę wprowadzania informacji. System zostanie skonsolidowany, a dane znajdą się tylko w centralnej bazie SIO i będą do niej wprowadzane przez aplikację internetową, a nie przez bazy lokalne.

Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej wprowadza m.in. zmianę dotyczącą przekazywania danych za pośrednictwem aplikacji – przez przeglądarkę internetową. Ustawa przewiduje również uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie.

Sprawdzamy, co jeszcze zmieni się w SIO!

Większość przepisów projektowanej nowelizacji dotyczących SIO ma wejść w życie 24 lipca 2017 r.  i w związku  z tym już dziś Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie:

 

ZMODERNIZOWANY SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ OD 24 lipca 2017 – FUNKCJONOWANIE NOWEGO SIO

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany w ustawie o Systemie Informacji Oświatowej od 2017 roku.
 2. Regulacje prawne z zakresu przetwarzania danych osobowych po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych
 3. Zakres gromadzonych danych: dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe
 4. Rola i zadania dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej. 
  1. zasady administrowania i potwierdzania rzetelności danych.
  2. ochrona danych osobowych
  3. procedury oraz warunki techniczne przekazywania i pozyskiwania danych
 5. Procedury związane z uprawnieniami do dostępu do bazy danych SIO:
  1. składanie wniosków o udzielenie upoważnienia,
  2. cofanie upoważnień
  3. przedłużanie uprawnień.
 6. Korygowanie nieprawidłowości i przechowywanie danych w bazie danych SIO (centralnej i lokalnych)
 7. Upoważnienia do dostępu do informacji oświatowej tj. do wprowadzenia i przekazywania danych.
 8. Bezpieczne przekazywanie danych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy komputerem użytkownika a bazą danych SIO.
  1. Opcja Reset HASŁA
 9. Odpowiedzialność ADO, ABI i innych użytkowników oraz przepisy karne
 10. Ważne terminy
  1. przekazywanie baz danych,
  2. rejestracje,
  3. okresy trwania upoważnienia
 11. Wsparcie techniczne i merytoryczne
 12. Podsumowanie szkolenia – pytania do trenera

 

Prowadzący:

Znawca i pasjonat prawa ochrony danych osobowych. Skuteczny trener, wykładowca, konsultant, wdrożeniowiec. System Informacji Oświatowej jest jednym z częściej realizowanych zakresów szkoleń i konsultacji. Profesjonalne przygotowanie jest wsparte w szczególności certyfikatem trenerskim Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz studiami podyplomowymi z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Koszt szkolenia:

Uczestnictwo w szkoleniu 299 zł*
*Cena obejmuje: szkolenie, przerwę kawową, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej)

 

Zapisów można dokonywać drogą telefoniczną bądź mailową
(w przypadku maili prosimy o uwzględnienie wariantu cenowego).
tel. 538 148 480 / 538 148 481

e-mail: szkolenia@mcbrie.pl

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!


ZOSTAŃ DORADCĄ RESTRUKTURYZACYJNYM Z NAMI !

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz PRAWO24. tv  zapraszają na:

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO

 

Start kursu : 9 września 2017
Miejsce: Warszawa

Kurs przygotowujący do egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości na DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO. Pod czas 60 godzinnego szkolenia, uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu najważniejszych i najbardziej aktualnych informacji prawnych niezbędnych do sprawowania funkcji doradcy restrukturyzacyjnego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o aktualny stan prawny.

Szkoleniowcy MCBRIE są czynnymi doradcami restrukturyzacyjni, sędziami, pracownikami naukowymi.

W czasie trwania kursu przekazana zostanie Państwu ich praktyczna wiedza i umiejętności dotyczące nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

 

Program kursu obejmuje:

Prawo restrukturyzacyjne

 1. Przesłanki prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych.
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 3. Zadania i uprawnienia nadzorcy układu, nadzorcy sądowego oraz zarządcy
 4. Pozycja i funkcje zgromadzenia wierzycieli i rady wierzycieli
 5. Przebieg i skutki przyspieszonego postępowania układowego
 6. Przebieg i skutki postępowania układowego
 7. Przebieg i skutki postępowania sanacyjnego
 8. Metody restrukturyzacji zobowiązań dłużnika
 9. Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne
 10. Dopuszczalność pomocy publicznej.
 11. Sporządzanie umowy z nadzorcą układu (warsztat praktyczny)
 12. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)
 13. Tworzenie sprawozdań nadzorcy sądowego oraz zarządcy (warsztat praktyczny)
 14. Przygotowanie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (warsztat praktyczny)
 15. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)

Postępowanie upadłościowe

 1. Podstawy ogłoszenia upadłości
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym
 3. Zabezpieczenie majątku dłużnika
 4. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby, majątku oraz zobowiązań upadłego
 5. Ustalenie składu masy upadłości
 6. Zaskarżanie czynności upadłego
 7. Zadania i uprawnienia syndyka
 8. Zwołanie i prowadzenie zgromadzenia wierzycieli
 9. Powołanie i rola rady wierzycieli
 10. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 11. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności
 12. Ustalenie listy wierzytelności
 13. Zaskarżenie listy wierzytelności
 14. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności
 15. Układ w upadłości
 16. Likwidacja masy upadłości
 17. Podział funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
 18. Kolejność zaspokajania wierzycieli
 19. Odrębne postępowania upadłościowe (wobec deweloperów; banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji)
 20. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 21. Tworzenie listy wierzytelności (warsztat praktyczny)
 22. Tworzenie planu podziału (warsztat praktyczny)
 23. Tworzenie sprawozdań syndyka (warsztat praktyczny)
 24. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie syndyka (warsztat praktyczny)

Zagadnienia z zakresu pozostałych gałęzi prawa:

 1. Postępowanie cywilne – zagadnienia wybrane
 2. Kodeks spółek handlowych – zagadnienia wybrane
 3. Prawo cywilne – zagadnienia wybrane
 4. Prawo pracy – zagadnienia wybrane

Czas trwania kursu: 60 godzin akademickich
Terminy zjazdów weekendowych:
• 9 - 10 września 2017
• 16 - 17 września 2017
• 23 - 24 września 2017

Cena kursu obejmuje:

- 60 godzin zegarowych,
- materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
- materiały do pracy (notes, długopis),
- kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 POSTAW NA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NASZYCH WYKŁADOWCÓW

Koszt kursu:

Uczestnictwo w kursie 2190 zł*
*Cena obejmuje: kurs, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej

10% rabat dla studentów i absolwentów EWSPA

 

Zapisów można dokonywać drogą telefoniczną bądź mailową
(w przypadku maili prosimy o uwzględnienie wariantu cenowego).
tel. 887 230 430 / 887 330 129

e-mail: szkolenia@mcbrie.pl

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!


"PRAWO PRACY - CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA WIEDZIEĆ POWINIEN”. Szkolenie 15 września 2017r.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz ZPP o/Warszawa zapraszają na Elitarne Szkolenie:

"Prawo Pracy - co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien”

 

Termin: 15 września 2017
Miejsce: Warszawa

Weź udział w elitarnym szkoleniu adresowanym do kadry dyrektorskiej i członków zarządów. Podczas spotkania wybitni eksperci zaprezentują jak radzić sobie z codziennymi zawodowymi wyzwaniami z pracownikami. Pozwoli Ci to wygrywać sprawy przed sądami pracy.

 • Jak uniknąć błędów w procesie zwalniania pracowników? – fakty i mity
 • Pułapki i niebezpieczeństwa nadgodzin, w tym top menedżerów – na ile są groźne dla firmy i pracodawcy?
 • Jaki rodzaj umowy kontrakt menedżerski czy umowę o pracę podpisać z członkiem zarządu? Wyższość kontraktu menedżerskiego nad umową o pracę.
 • Jaka jest odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników i pracodawców na gruncie kodeksu pracy i kodeksu cywilnego?
 • Zarzut mobbingu i dyskryminacji – jak skutecznie bronić się przed bezpodstawnymi zarzutami?

 

Program Szkolenia:

 

Czy trudno jest w Polsce zwolnić pracownika? – fakty i mity – adw.Waldemar Gujski
a. Jak nie popełniać błędów przy zwalnianiu pracowników?
b. Najczęstsze błędy pracodawców (w tym bezsensowne i rażące).

Uwaga na nadgodziny (w tym top menedżerów). Zadaniowy czas pracy pułapki i niebezpieczeństwa. – adw.Waldemar Gujski

Jak prawidłowo „inwigilować” pracowników? – SSO Zbigniew Szczuka
a. Monitoring
b. Przeglądanie poczty elektronicznej
c. Kamery
d. Zbieranie informacji i danych dotyczących pracowników
e. Jak efektywnie kontrolować czas pracy (w powyższym kontekście)

Zatrudnienie członków zarządu – wyższość kontraktu menedżerskiego nad umową o pracę, najczęstsze defekty i dezinformacje panujące na rynku, własne sidła, w które wpadają pracodawcy (właściciele). – adw.Waldemar Gujski

Zatrudnienie prawnopracownicze, a cywilnoprawne – kiedy umowa o pracę, a kiedy umowa o dzieło albo zlecenia. Ujemne skutki błędów pracodawców. – adw.Waldemar Gujski

Mobbing i dyskryminacja – problemy praktyczne. Jak skutecznie bronić się przed zarzutami? –     SSO Zbigniew Szczuka

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników i pracodawców na gruncie kodeksu pracy i kodeksu cywilnego. – SSO Zbigniew Szczuka

Zakaz konkurencji – jak w pełni zabezpieczyć interesy pracodawców?
SSO Zbigniew Szczuka

Nowoczesna umowa o pracę – co powinna zawierać, aby uniknąć sporów, w tym sądowych. – adw.Waldemar Gujski


Prelegenci:

Zbigniew Szczuk - Jest sędzią Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Od 1989 roku do 2011 r. zajmował stanowiska funkcyjne w sądach warszawskich, ostatnio Wiceprezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie, w którym min. nadzorował sądy pracy ubezpieczeń społecznych oraz ośrodek szkolenia współpracujący z OIRP w Warszawie. Sędzia Zbigniew Szczuka od 27 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. kilkakrotnie wznawianego komentarza do kodeksu pracy opracowanego wraz z SSN Marią Teresą Romer i adwokatem Waldemarem Gujskim oraz współautorem wielokrotnie wznawianego skryptu z prawa pracy dla aplikantów radcowskich wydanego przez OIRP w Warszawie w 2011 r. Wieloletni wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w Uczelni Łazarskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

Waldemar Gujski - W 1978 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów pracował w Okręgowym Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, kończąc aplikację sądową i adwokacką z najwyższymi ocenami, po czym rozpoczął praktykę adwokacką w Zespole Adwokackim nr 5 w Warszawie. Od marca 1985 roku do czasu utworzenia spółki partnerskiej prowadził indywidualną praktykę adwokacką. Adw. W. Gujski dysponuje rozległym doświadczeniem we wszelkich kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy zarówno na etapie doradztwa, jak i w postępowaniu sądowym. Jest twórcą i negocjatorem pakietów socjalnych, w tym takich, które znalazły szczególnie szeroki, pozytywny odzew w opinii publicznej. Jest autorem prawno-pracowniczych analiz prywatyzacyjnych firm polskich oraz umów polskich pracowników na wystawę EXPO 2000. Już w latach 90. propagował formy elastycznego zatrudniania w gospodarce, w tym samozatrudnienie, zdecydowanie o wiele lat wyprzedzając w tym zakresie rozwiązania legislacyjne.
Będąc rzecznikiem zatrudniania kadry menedżerskiej na podstawie cywilnoprawnych kontraktów stworzył nowatorskie opracowanie tego problemu, które pod nazwą Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy ukazało się w 2000 roku i którego pierwsze wydanie rozeszło się błyskawicznie. W 2008 roku, we współpracy z Wydawnictwem Lexis Nexis, ukazała się nowa poszerzona publikacja omawiająca cywilnoprawne i prawno - pracownicze problemy pracy menedżera w kontekście ostatnich dziesięciu lat praktyki pozytywnie weryfikującej tezy postawione w 2000 roku. Adw. W. Gujski jest doradcą i pełnomocnikiem procesowym firm polskich i zagranicznych (w tym o międzynarodowym zasięgu,należących do czołówki światowego biznesu), banków oraz polskiej kadry zarządzającej, a także czołowych przedstawicieli świata mediów, biznesu, kultury i polityki. Współautor komentarza do Kodeksu pracy, wydanego w latach 1996, 1999 i 2006 nakładem Wydawnictwa Zrzeszenia Prawników Polskich, a także kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz styku tych dwóch dziedzin prawa. Był członkiem władz samorządu adwokackiego oraz członkiem Rady Nadzorczej Gospodarki utworzonej przez Gazetę Prawną. Adw. W. Gujski jest również wykładowcą w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Akademii Spółek działającej w Szkole Głównej Handlowej oraz wykładowcą na seminariach firm polskich i zagranicznych. Stale współpracuje z redakcjami: Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Gazety Wyborczej, stacjami telewizyjnymi i radiowymi odnosząc znaczne sukcesy na polu szerzenia wiedzy prawniczej. W 2010 roku otrzymał złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu za wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji prawa pracy. Dwukrotnie (w 2016 i 2017) Chambers Partners (najbardziej szanowany międzynarodowy podmiot oceniający firmy prawnicze oraz prawników działających w różnych dziedzinach prawa) uhonorował adwokata Waldemara Gujskiego uznając go jedynym w Polsce Senior Statesman w dziedzinie prawa pracy a tym samym przyznając mu status najlepszego prawnika w tej domenie.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:  699 zł 

Zapisów można dokonywać drogą telefoniczną bądź mailową:

tel. 887 230 430 / 887 330 129

e-mail: szkolenia@mcbrie.pl

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!


KURS NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 2017

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego oraz PRAWO24. tv  zapraszają na:

KURS NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 2017

Start kursu : 1 lipca 2017
Miejsce: Warszawa

Kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze. Pod czas 100 godzinnego szkolenia, uczestnicy będą mieli możliwość rzetelnego przygotowania się do egzaminu.

Zgodnie z ogłoszeniami Ministerstwa Sprawiedliwości test na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską sprawdza znajomość przepisów z ponad 50 aktów prawnych.

Cele i założenia kursu:

 • Omówienie i wyjaśnienie najtrudniejszych zagadnień prawnych
 • Dokładna analiza przepisów prawnych, z których najczęściej padają pytania na egzaminach
 • Nauka skutecznego rozwiązywania pytań testowych
 • Weryfikacja zdobytej wiedzy na końcowym egzaminie próbnym

PROGRAM SZKOLENIA:

Program kursu opracowaliśmy w oparciu o statystyki z egzaminów z lat ubiegłych. Wskażemy Ci najważniejsze zagadnienia i nauczymy, jak rozwiązywać poprawnie testy. Wiedzę przekażemy Ci w trakcie 100 godzin zegarowych, a podczas egzaminu próbnego sprawdzimy zdobytą wiedzę.

 1. Prawo cywilne – 25 godzin
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 • ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 1. Postępowanie cywilne – 12 godzin
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 1. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 5 godzin
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 1. Prawo administracyjne – 4 godziny
 • ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 1. Postępowanie administracyjne – 6 godzin
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 1. Prawo handlowe – 12 godzin
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
 1. Prawo europejskie – 4 godziny
 • Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony
 1. Prawo konstytucyjne –  5 godzin
 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
 • ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 1. Prawo karne – 10 godzin
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 1. Postępowanie karne – 10 godzin
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
 1. Prawo korporacyjne – 3 godziny
 • ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 • ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.
 1. Metodologia rozwiązywania testów  – 2 godziny
 1. Egzamin próbny – 2 godziny
*MCBRIE zastrzega sobie możliwość modyfikacji godzin przypadających na poszczególne bloki po opublikowaniu przez MS  wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2017 r.

FORMY I METODY PROWADZENIA KURSU:

 • wykłady i prezentacje multimedialne - warsztatowa formula szkolenia
 • małe grupy - grupy do 20 osób gwarantują praktyczny wymiar szkolenia
 • praktyczne przygotowanie do testu - metodologia rozwiązywania testów
 • próbny egzamin na koniec kursu

 

KURS ROZPOCZYNAMY 1 LIPCA I PROWADZIMY ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM:

Lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Zajęcia będą się odbywać w godzinach 9:00 - 17:00

Cena szkolenia obejmuje*:

- 100 godzin szkoleniowych,
- materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
- materiały do pracy (notes, długopis),
- kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

*10% rabat dla studentów i absolwentów EWSPA

 

 POSTAW NA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NASZYCH WYKŁADOWCÓW

Koszt kursu:

Uczestnictwo w kursie 2800 zł*
*Cena obejmuje: kurs, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej

10% rabat dla studentów i absolwentów EWSPA

 

Zapisów można dokonywać drogą telefoniczną bądź mailową
(w przypadku maili prosimy o uwzględnienie wariantu cenowego).
tel. 887 230 430

e-mail: szkolenia@mcbrie.pl

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!


Warsztaty dyrektorskie MCBRIE 27- 28 marzec 2017 UNIEJÓW

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zapraszają na WARSZTATY dla

DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW/KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

"REFORMA OŚWIATY - WARSZTATY DLA DYREKTORÓW"

Termin: 27 - 28 marzec 2017
Miejsce:  Gościniec "Nad Wartą" w UNIEJOWIE

Program szkolenia:

 1. Ustawa Prawo oświatowe.
 2. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe - omówienie zmian planowanych
  w okresie przejściowym.
 3. Zmiany w nadzorze pedagogicznym.
 4. Rozwiązania   dotyczące   uczniów   ze   specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.
 5. Rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty.
 6. Udział rodziców w życiu szkoły.
 7. Współpraca szkoły i instytucji oświatowych z organizacjami pozarządowymi.
 8. Zmiany w zatrudnieniu dyrektorów i nauczycieli.
 9. Kwestia przedłużenia stażu na wyższy stopień zawodowy.
 10. Nowe zasady postępowań dyscyplinarnych - Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela. Centralny Rejestr kar dyscyplinarnych.
 11. Status prawny pracowników oświaty (nauczycieli i pracowników niepedagogicznych)
  w związku z nową struktura organizacyjną przedszkoli, ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum i trzyletniej szkoły branżowej:
 12. Obowiązek przekazania nauczycielom pisemnej informacji do 15 maja 2017 r.
  planowanych zmianach w warunkach zatrudnienia w związku z reformą edukacji.
 13. Rozwiązanie stosunku pracy w przypadku wygaszenia gimnazjum.
 14.  Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w okresie przejściowym (w związku
  z reformą edukacji).
 15. Uzupełnianie etatu ; kontynuacja awansu zawodowego.
 16. Status prawny dyrektora szkoły podstawowej i wygaszanego gimnazjum. Konkurs
  na stanowisko dyrektora; nowy skład komisji konkursowej.
 17. Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w okresie przejściowym po wprowadzeniu reformy.


Prowadzący:

Edukator, wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty, ekspert w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego

Plan szkolenia:
27 marzec 2017 r.
10:00 – Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia
10:00 – 13:00 – szkolenie
13:00 – 14:00 – lunch
14:00 – 16:00 – szkolenie

16:00 - 20:00 -czas wolny w Uniejowie - możliwość skorzystania z atrakcji Uzdrowiska Termalnego ( 2h w basenach termalnych)
20:00 – Uroczysta kolacja integracyjna
28 marzec 2017 r.
8:00 – 10:00 – śniadanie w formie bufetu
10:00 – 12:00 – wykwaterowanie i wyjazd uczestników szkolenia

 

Koszt szkolenia:

Uczestnictwo w szkoleniu + nocleg w pokoju 2 osobowym 499 zł
*Cena obejmuje: szkolenie, , nocleg, pełne wyżywienie (lunch, kolacja, śniadanie),materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej)
Uczestnictwo w szkoleniu bez noclegu 399 zł
*Cena obejmuje: szkolenie, lunch, kolację , materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej)

*placówki niepubliczne będą mieć doliczony 23% Vat

 

Zapisów można dokonywać drogą telefoniczną bądź mailową
(w przypadku maili prosimy o uwzględnienie wariantu cenowego).
tel. 887 230 430

e-mail: szkolenia@mcbrie.pl

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!


Szkolenie MCBRIE 24 MARCA WARSZAWA

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zapraszają na szkolenie:

"Pisma procesowe w sprawach cywilnych"

Termin: 24 marca 2017
Miejsce: Warszawa

Program szkolenia:

 1. Pozew o alimenty;
 2. Pozew o podwyższenie alimentów;
 3. Pozew o obniżenie alimentów;
 4. Pozew o rozwód;
 5. Testament;
 6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku;
 7. Wniosek o dział spadku;
 8. Pozew o zachowek;
 9. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;
 10. Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków;
 11. Pozew o zapłatę odszkodowania;
 12. Pozew o przywrócenie do pracy;
 13. Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin;
 14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych;
 15. Podsumowanie.Prowadzący:

Patrycja Gabriela Bartosz – Burdiak

Prawnik Zarządzający Bartosz – Burdiak Kancelarii Radców Prawnych. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Członek Zrzeszenia Prawników Polskich O/Warszawa.  Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykładowca na uczelni wyższej, jako specjalista z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.Prelegent na licznych konferencjach naukowo – biznesowych poświęconych prawu.Autorka licznych publikacji z zakresu procesu sądowego, postępowania egzekucyjnego oraz brytyjskiego systemu prawnego. Współtwórca wielu opracowań zamieszczonych w systemie Lexis.pl.

 

Koszt szkolenia:

Uczestnictwo w szkoleniu  399 zł*
*Cena obejmuje: szkolenie, przerwę kawową, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej)

10% rabat dla studentów i absolwentów EWSPA

 

Zapisów można dokonywać drogą telefoniczną bądź mailową
(w przypadku maili prosimy o uwzględnienie wariantu cenowego).
tel. 887 230 430

e-mail: szkolenia@mcbrie.pl

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!


Szkolenie MCBRIE 18 - 19 luty 2017 Zegrze

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zapraszają na szkolenie:

"Jak skutecznie ratować przedsiębiorców w kryzysie - strategie restrukturyzacyjne"

Termin: 18-19 luty
Miejsce: Hotel 500 Zegrze k/Warszawy

Program szkolenia:


1. Nowe możliwości prawne skierowane do przedsiębiorców - dłużników mających trudności finansowe,
2. Przykładowe wnioski restrukturyzacyjne, przebieg postępowań i zapadłe rozstrzygnięcia
w konkretnych sprawach,
3. Nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie.
4. Zasady konstruowania planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych
z uwzględnieniem spółek deweloperskich oraz emitujących obligacje


Prowadzący:
adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo-układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa

 

PO SZKOLENIU ZAPRASZAMY NA KOLACJE INTEGRACYJNĄ DLA CZŁONKÓW ZRZESZENIA PRAWNIKÓW POLSKICH O/WARSZAWA

Plan szkolenia:
18 luty 2017 r.
11:00 – Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia
12:00 – 15:00 – szkolenie
15:00 – 16:00 – lunch
16:00 – 18:00 – szkolenie
20:00 – Uroczysta kolacja integracyjna
19 luty 2017 r.
8:00 – 10:00 – śniadanie w formie bufetu
10:00 – 12:00 – wykwaterowanie i wyjazd uczestników szkolenia

 

Koszt szkolenia:
Uczestnictwo w szkoleniu + nocleg w pokoju 1 osobowym 599 zł
Uczestnictwo w szkoleniu + nocleg w pokoju 2 osobowym 549 zł
*Cena obejmuje: szkolenie, , nocleg, pełne wyżywienie (lunch, kolacja, śniadanie),materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej
Uczestnictwo w szkoleniu bez noclegu 449 zł
*Cena obejmuje: szkolenie, lunch, kolację , materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej

 

Zapisów można dokonywać drogą telefoniczną bądź mailową
(w przypadku maili prosimy o uwzględnienie wariantu cenowego).
tel. 887 230 430

e-mail: szkolenia@mcbrie.pl

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!


Akademia Małego Prawnika

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu prawa. Nauka podstaw prawa dla najmłodszych milusińskich przez zabawę. Młodzież może pod okiem wybitnych specjalistów i praktyków prawa zapoznać się z pracą adwokata, sędziego czy prokuratora. Początek zajęć już od stycznia 2017 r


Akademia Prawa Seniora

Zajęcia dla seniorów z podstaw prawa. Wykłady prowadzą wybitni profesorowie i praktycy prawa z Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawy. Zajęcia odbywają się co tydzień blokach 2-3 godzinnych.


Akademicka Szkoła Polonijna

Akademicka Szkoła Polonijna przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji afiliowanej przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Zajęcia uzupełniające dla dzieci i młodzieży czasowo przebywających poza Polską.