UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PRAKTYCE- NAJNOWSZE ZMIANY w 2018 r.
Proponowane zmiany przez MS. Dotychczasowa praktyka, najnowsze orzecznictwo w tym orzecznictwo w sprawie upadłości małżonków
miejsce i termin: WARSZAWA, 20 stycznia 2018, godz.10.00
prowadzący: adw. prof. dr Dariusz Czajka. Były sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie.


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PRAKTYCE- NAJNOWSZE ZMIANY w 2018 r.
Proponowane zmiany przez MS. Dotychczasowa praktyka, najnowsze orzecznictwo w tym orzecznictwo w sprawie upadłości małżonków
miejsce i termin: KOŁOBRZEG, 25 stycznia 2018, godz.10.00
prowadzący: adw. prof. dr Dariusz Czajka. Były sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie.


PISMA PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH
miejsce i termin: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, styczeń 2018, godz.10.00


WIZERUNEK I ZASADY ETYKIETY JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI W BIZNESIE.
miejsce i termin: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, 30 stycznia 2018, godz.10.00
prowadzący: Małgorzata Bocian


ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin 17-18 marzec 2018


KURS DLA KANDYDATÓW DO RAD NADZORCZYCH
miejsce i termin: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, od 23 lutego 2018


ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 16 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak


POSTĘPOWANIE SĄDOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH BŁĘDÓW LEKARSKICH.
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 17 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak


KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ZAWODU SĄDOWEGO KURATORA SĄDOWEGO
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 10 luty 2018


[Dwudniowe warsztaty] PSYCHOLOGICZNO- PRAWNE ASPEKTY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W OPARCIU O PRAWO MIĘDZYNARODOWE.
miejsce: Warszawa, termin 3-4 marzec 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: Wanda Mende


WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA- POLUBOWNA I SĄDOWA
miejsce i termin: Poznań,  luty 2018,  godz.10.00


ROZWODY MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH I ROZWIĄZYWANIE KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ, OPIEKI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA
miejsce i termin: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, luty 2018, godz.10.00
prowadzący: adw. prof. dr Dariusz Czajka