Organizator szkoleń Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.

Jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, posiadająca wydział prawa w Warszawie, Londynie oraz wydział administracji w Brukseli.

Certyfikat udziału w szkoleniu wystawiony jest przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji


NASZA AKTUALNA OFERTA


PROWADZENIE I ORGANIZACJA SEKRETARIATU W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
miejsce: cała Polska


ZASADY SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W 2018 ROKU
miejsce: cała Polska