NASZA AKTUALNA OFERTA


WIZERUNEK I ZASADY ETYKIETY JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI W BIZNESIE.
miejsce i termin: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, 30 stycznia 2018, godz.10.00
prowadzący: Małgorzata Bocian


[kurs 50h] Praktyczne kompendium dla prawników, lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie zabezpieczenia praw i interesów obu stron w stosunku lekarz, lekarz dentysta- pacjent
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: od 15 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak


PRAWA I OBOWIĄZKI LEKARZY
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 15 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak


PRAWA PACJENTA I ICH OCHRONA
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 16 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak


UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG MEDYCZNYCH
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 17 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak


ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 22 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak


ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 23 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak


POSTĘPOWANIE SĄDOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH BŁĘDÓW LEKARSKICH.
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 24 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak


[dwudniowe warsztaty] ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
oraz POSTĘPOWANIE SĄDOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH BŁĘDÓW LEKARSKICH.
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 23-24 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak