NASZA AKTUALNA OFERTA


WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA- POLUBOWNA I SĄDOWA
termin:  25 kwietnia WROCŁAW
prowadzący: Dr Maksym Ferenc specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również prawa korporacyjnego i prawa kontraktów Polski i Ukrainy


WIZERUNEK I ZASADY ETYKIETY JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI W BIZNESIE
miejsce: 28 kwietnia POZNAŃ


Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawców wobec pracowników oraz pracowników wobec pracodawców w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądów Administracyjnych i Sądów Apelacyjnych
termin: 16 maj WARSZAWA
prowadzący: Zbigniew Szczuka sędzia w Sądzie Okręgowym Warszawa  Praga w Warszawie. Od ponad 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy. Wieloletni wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich


Naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja, mobbing i konflikt interesów
termin: maj 2018 WARSZAWA
prowadzący: Zbigniew Szczuka sędzia w Sądzie Okręgowym Warszawa  Praga w Warszawie. Od ponad 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy. Wieloletni wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich


ZAGROŻENIA DLA BRANŻY IT (m.in kradzież know-how i ujawnienie informacji przez pracowników lub kontrahentów uzyskanych w ramach projektu lub wykonywania obowiązków służbowych, podróbka programu komputerowego lub projektu, niedozwolone naśladownictwo, umowy i wiele innych)
miejsce:
Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 17 maj 2018r godzina 10.00
prowadząca:
Joanna Łukaszyk -doktor nauk prawnych, zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT


WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA- POLUBOWNA I SĄDOWA
termin:  18 maja 2018 r WARSZAWA
prowadzący:adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA. Wieloletni Sędzia, Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Wiceprezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa. Wykładowca akademicki


[szkolenie warsztatowe] UMOWY NA RYNKU IT- CZYLI JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY PODPISYWANIU UMÓW
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 22 maj 2018r godzina 10.00
prowadząca: Joanna Łukaszyk -doktor nauk prawnych, zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT


LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE- WYMAGANIA PRAWNE, PUŁAPKI, UKRYTE KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA BEZ LICENCJI
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 29 maj 2018r godzina 10.00
prowadząca: Joanna Łukaszyk -doktor nauk prawnych, zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT