Współorganizator szkoleń

LAW CENTER CLUB

PROFESORSKIE CENTRUM DORADZTWA PRAWNEGO

ZAPEWNIAMY:

  • wybitnych specjalistów, praktyków z danej dziedziny
  • prestiżowy certyfikat udziału
  • dodatkowe zaświadczenia na życzenie

JESTEŚMY PRAWNIKAMI I SZKOLIMY PRAWNIKÓW. POSTAW NA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NASZYCH TUTORÓW.

NASZA AKTUALNA OFERTA

KURS NA DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO  60 godzin

miejsca: WARSZAWA  POZNAŃ KRAKÓW  GDAŃSK  WROCŁAW KATOWICE TORUŃ  OLSZTYN ŁÓDŹ SZCZECIN  przez internet


KURS NA DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO DLA PRAWNIKÓW  60 godzin

Kompendium wiedzy z zakresu nieruchomości, ekonomii, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

miejsca: WARSZAWA  POZNAŃ KRAKÓW  GDAŃSK  WROCŁAW  KATOWICE TORUŃ  OLSZTYN ŁÓDŹ SZCZECIN przez internet


KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO WYKONYWANIA FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 40 godzin

miejsca: WARSZAWA  POZNAŃ KRAKÓW  GDAŃSK  WROCŁAW  SZCZECIN   KATOWICE


SKUTECZNE METODY DOCHODZENIA, ZABEZPIECZENIA I EGZEKUCJI WIERZYTELNOŚCI -po nowelizacji ustawy z 23 kwietnia 1964r kodeks-cywilny w zakresie przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń narzędzia poprawiające ściągalności. NOWOŚĆ

prowadzący Tomasz Kwiecień – prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, Studium Wyceny Nieruchomości na UWM w Olsztynie, Postgraduate Management Studies oraz MBA na Politechnice Lubelskiej. Prowadzący od ponad 20 lat zajmuje się problematyką zabezpieczeń i egzekucji administracyjnej,  w szczególności zastawami skarbowymi, hipotekami oraz egzekucją z nieruchomości (uchodzi za jednego z najlepszych w kraju specjalistów w tej dziedzinie). Przez ten czas był inspektorem w komórce egzekucji, komornikiem skarbowym w urzędzie skarbowym w Starachowicach (2004 – 2010) oraz naczelnikiem urzędu skarbowego w Opatowie (2010 – 2016).

terminy i miejsce:

5 września WARSZAWA, 12 września POZNAŃ, 19 września KRAKÓW, 25 września GDAŃSK


EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE NOWOŚĆ
prowadzący Tomasz Kwiecień – prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, Studium Wyceny Nieruchomości na UWM w Olsztynie, Postgraduate Management Studies oraz MBA na Politechnice Lubelskiej. Prowadzący od ponad 20 lat zajmuje się problematyką zabezpieczeń i egzekucji administracyjnej,  w szczególności zastawami skarbowymi, hipotekami oraz egzekucją z nieruchomości (uchodzi za jednego z najlepszych w kraju specjalistów w tej dziedzinie). Przez ten czas był inspektorem w komórce egzekucji, komornikiem skarbowym w urzędzie skarbowym w Starachowicach (2004 – 2010) oraz naczelnikiem urzędu skarbowego w Opatowie (2010 – 2016).

terminy i miejsce:

 6 września WARSZAWA, 13 września POZNAŃ, 20 września KRAKÓW, 26 września GDAŃSK


WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA- POLUBOWNA I SĄDOWA

prowadzący:

dr Maksym Ferenc specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również prawa korporacyjnego i prawa kontraktów Polski i Ukrainy.Pracował jako główny specjalista w Państwowym Komitecie Ukrainy ds. polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości (www.dkrp.gov.ua), gdzie w zakres jego obowiązków wchodziło doradztwo prawne jak dla małych i średnich firm, tak i dużych podmiotów transgranicznych.

terminy:
WARSZAWA- 23 sierpnia 2018 KRAKÓW- 29 sierpnia 2018 POZNAŃ- 6 września 2018
WROCŁAW- 13 września 2018 GDAŃSK- 20 września 2018


HACKING ORAZ INNE CYBERPRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU DANYCH KOMPUTEROWYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH ORAZ SIECIACH INFORMATYCZNYCH ORAZ SIECIACH TELEINFORMATYCZNYCH– aspekty techniczne oraz karnomaterialne

prowadzący:
Filip Radoniewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; odbył aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego; pracował na stanowisku asystenta sędziego (w Wydziale IV Karnym oraz VI Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Lublinie);

terminy:  Warszawa,  15-16 września 2018


ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE. ŚRODKI OBRONY PODATNIKA   NOWOŚĆ

prowadzący Tomasz Kwiecień –prawnik, prowadzi kancelarię doradcy podatkowego; wieloletnie doświadczenie w dziale egzekucji administracyjnej urzędu skarbowego; egzamin na inspektora kontroli skarbowej; urzędnik mianowany służby cywilnej III stopnia; wieloletni komornik skarbowy w urzędzie skarbowym; 6 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku naczelnika urzędu skarbowego; wykładowca prawo podatkowe, karne skarbowe, kontrola skarbowa; szkolenia dla naczelników i pracowników urzędów skarbowych, oraz urzędników samorządowych z zakresu prawa podatkowego i egzekucji administracyjnej; MBA Politechnika Lubelska; wycena nieruchomości; autor publikacji z zakresu egzekucji administracyjnej

terminy i miejsce:

aktualizacja terminu , zapraszamy jutro


ASPEKTY PRAWNO-SKARBOWE W SPRZEDAŻY MIĘDZYNARODOWEJ
Prowadzący: dr Maksym Ferenc specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również prawa korporacyjnego i prawa kontraktów Polski i Ukrainy.Pracował jako główny specjalista w Państwowym Komitecie Ukrainy ds. polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości (www.dkrp.gov.ua), gdzie w zakres jego obowiązków wchodziło doradztwo prawne jak dla małych i średnich firm, tak i dużych podmiotów transgranicznych.

miejsce i termin:  aktualizacja terminu , zapraszamy jutro


ZASTAW SKARBOWY I HIPOTEKA PRZYMUSOWA. PODZIAŁ KWOTY UZYSKANEJ ZE SPRZEDAŻY ZABEZPIECZONEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO NOWOŚĆ

prowadzący Tomasz Kwiecień – prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, Studium Wyceny Nieruchomości na UWM w Olsztynie, Postgraduate Management Studies oraz MBA na Politechnice Lubelskiej. Prowadzący od ponad 20 lat zajmuje się problematyką zabezpieczeń i egzekucji administracyjnej,  w szczególności zastawami skarbowymi, hipotekami oraz egzekucją z nieruchomości (uchodzi za jednego z najlepszych w kraju specjalistów w tej dziedzinie). Przez ten czas był inspektorem w komórce egzekucji, komornikiem skarbowym w urzędzie skarbowym w Starachowicach (2004 – 2010) oraz naczelnikiem urzędu skarbowego w Opatowie (2010 – 2016).

terminy i miejsce:

aktualizacja terminu , zapraszamy jutro


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ POZOSTAŁĄ OFERTĄ


/* */
/* */