Kim jesteśmy ?

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI

Najstarsza prywatna uczelnia prawnicza w Polsce

EWSPA jest jedyną w Polsce uczelnią założoną przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa posiadającą m.in. Wydział Prawa w Londynie oraz Warszawie a także Wydział Administracji w Brukseli.

ZAPEWNIAMY:

  • wybitnych specjalistów, praktyków z danej dziedziny
  • certyfikat udziału wystawiony przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
  • zaświadczenie do ORA i OiRP

JESTEŚMY PRAWNIKAMI I SZKOLIMY PRAWNIKÓW. POSTAW NA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NASZYCH TUTORÓW.

NASZA AKTUALNA OFERTA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PRAKTYCE- w świetle proponowanych zmian przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Szkolenie w oparciu o projekt zmian ustawy- Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Poznaj nowe możliwości oddłużenia osób fizycznych. Pierwsze i jedyne takie szkolenie w Polsce.

prowadzący:
adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Adwokat. Pomysłodawca i Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

terminy:
15 czerwca WARSZAWA – Liczba miejsc ograniczona.


WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA- POLUBOWNA I SĄDOWA

prowadzący:

dr Maksym Ferenc specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również prawa korporacyjnego i prawa kontraktów Polski i Ukrainy.Pracował jako główny specjalista w Państwowym Komitecie Ukrainy ds. polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości (www.dkrp.gov.ua), gdzie w zakres jego obowiązków wchodziło doradztwo prawne jak dla małych i średnich firm, tak i dużych podmiotów transgranicznych.
terminy:

20 czerwca WARSZAWA , 27 czerwca KRAKÓW


ARGUMENTACJA SĄDOWA W PRAKTYCE SĘDZIEGO I STRON PROCESU Nowość
prowadzący:
adw. prof. nadzw. EWSPA dr Dariusz Czajka Adwokat, sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Przez 20 lat Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa. Wieloletni wykładowca w kraju i za granicą. Autor bestsellera TEORIA SĄDZENIA

termin: 25 czerwca WARSZAWA ,


EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE NOWOŚĆ
prowadzący Tomasz Kwiecień – prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, Studium Wyceny Nieruchomości na UWM w Olsztynie, Postgraduate Management Studies oraz MBA na Politechnice Lubelskiej. Prowadzący od ponad 20 lat zajmuje się problematyką zabezpieczeń i egzekucji administracyjnej,  w szczególności zastawami skarbowymi, hipotekami oraz egzekucją z nieruchomości (uchodzi za jednego z najlepszych w kraju specjalistów w tej dziedzinie). Przez ten czas był inspektorem w komórce egzekucji, komornikiem skarbowym w urzędzie skarbowym w Starachowicach (2004 – 2010) oraz naczelnikiem urzędu skarbowego w Opatowie (2010 – 2016).

terminy i miejsce:

12 czerwca WARSZAWA, 18 czerwca 2018 SZCZECIN, 19 czerwca 2018 GDAŃSK, 25 czerwca 2018 WROCŁAW


ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE. ŚRODKI OBRONY PODATNIKA   NOWOŚĆ

prowadzący Tomasz Kwiecień –prawnik, prowadzi kancelarię doradcy podatkowego; wieloletnie doświadczenie w dziale egzekucji administracyjnej urzędu skarbowego; egzamin na inspektora kontroli skarbowej; urzędnik mianowany służby cywilnej III stopnia; wieloletni komornik skarbowy w urzędzie skarbowym; 6 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku naczelnika urzędu skarbowego; wykładowca prawo podatkowe, karne skarbowe, kontrola skarbowa; szkolenia dla naczelników i pracowników urzędów skarbowych, oraz urzędników samorządowych z zakresu prawa podatkowego i egzekucji administracyjnej; MBA Politechnika Lubelska; wycena nieruchomości; autor publikacji z zakresu egzekucji administracyjnej

terminy i miejsce:

14 czerwca POZNAŃ, 15 czerwca WARSZAWA,


ASPEKTY PRAWNO-SKARBOWE W SPRZEDAŻY MIĘDZYNARODOWEJ
Prowadzący: dr Maksym Ferenc specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również prawa korporacyjnego i prawa kontraktów Polski i Ukrainy.Pracował jako główny specjalista w Państwowym Komitecie Ukrainy ds. polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości (www.dkrp.gov.ua), gdzie w zakres jego obowiązków wchodziło doradztwo prawne jak dla małych i średnich firm, tak i dużych podmiotów transgranicznych.

miejsce i termin:  14 czerwca WARSZAWA, 21 czerwca SZCZECIN, 25 czerwca KRAKÓW, 28 czerwca GDAŃSK,


WIZERUNEK I ZASADY ETYKIETY JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI W BIZNESIE
miejsce: 17 czerwiec 2018 Warszawa, 23 czerwiec 2018 Wrocław

Przebieg szkolenia ma charakter warsztatowy, zostanie poparty ciekawą prezentacją i pokazem. Dla uczestników przewidziane są pakiety materiałów szkoleniowych.


ZASTAW SKARBOWY I HIPOTEKA PRZYMUSOWA. PODZIAŁ KWOTY UZYSKANEJ ZE SPRZEDAŻY ZABEZPIECZONEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO NOWOŚĆ

prowadzący Tomasz Kwiecień – prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, Studium Wyceny Nieruchomości na UWM w Olsztynie, Postgraduate Management Studies oraz MBA na Politechnice Lubelskiej. Prowadzący od ponad 20 lat zajmuje się problematyką zabezpieczeń i egzekucji administracyjnej,  w szczególności zastawami skarbowymi, hipotekami oraz egzekucją z nieruchomości (uchodzi za jednego z najlepszych w kraju specjalistów w tej dziedzinie). Przez ten czas był inspektorem w komórce egzekucji, komornikiem skarbowym w urzędzie skarbowym w Starachowicach (2004 – 2010) oraz naczelnikiem urzędu skarbowego w Opatowie (2010 – 2016).

terminy i miejsce:

29 czerwca 2018 WARSZAWA,


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ POZOSTAŁĄ OFERTĄ