NASZA AKTUALNA OFERTA

ZAGROŻENIA DLA BRANŻY IT (m.in kradzież know-how i ujawnienie informacji przez pracowników lub kontrahentów uzyskanych w ramach projektu lub wykonywania obowiązków służbowych, podróbka programu komputerowego lub projektu, niedozwolone naśladownictwo, umowy i wiele innych)
miejsce:
Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 21 marca 2018r godzina 10.00
prowadząca:
Joanna Łukaszyk -doktor nauk prawnych, zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT


[szkolenie warsztatowe] UMOWY NA RYNKU IT- CZYLI JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY PODPISYWANIU UMÓW
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 22 marca 2018r godzina 10.00
prowadząca: Joanna Łukaszyk -doktor nauk prawnych, zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT


PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU PRZETWARZANIA DANYCH INFORMATYCZNYCH
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin:  27 marca 2018r godzina 10.00
prowadzący: radca prawny dr Filip Radoniewicz


CYBERPRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ INFORMACJI (przestępstwa związane z rozpowszechnianiem i prezentowaniem nielegalnych treści w Internecie) – aspekty techniczne oraz karnomaterialne
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 27 marca 2018r godzina 10.00
prowadzący: radca prawny dr Filip Radoniewicz


LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE- WYMAGANIA PRAWNE, PUŁAPKI, UKRYTE KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA BEZ LICENCJI
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 9 kwietnia 2018r godzina 10.00
prowadząca: Joanna Łukaszyk -doktor nauk prawnych, zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT


TAJEMNICA SŁUŻBOWA W ZAKŁADZIE PRACY I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW UNIJNYCH
miejsce: Warszawa, termin kwiecień 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: radca prawny Małgorzata Włodarek-Piętka