Kim jesteśmy ?

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ, ROZWOJU I EDUKACJI

EWSPA jest jedyną w Polsce uczelnią założoną przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa posiadającą m.in. Wydział Prawa w Londynie oraz Warszawie a także Wydział Administracji w Brukseli.

ZAPEWNIAMY:

  • wybitnych specjalistów, praktyków z danej dziedziny
  • certyfikat udziału wystawiony przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
  • zaświadczenie do ORA i OiRP

JESTEŚMY PRAWNIKAMI I SZKOLIMY PRAWNIKÓW. POSTAW NA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NASZYCH TUTORÓW.

NASZA AKTUALNA OFERTA


WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA- POLUBOWNA I SĄDOWA
termin:  25 kwietnia WROCŁAW
Prowadzący: Dr Maksym Ferenc specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również prawa korporacyjnego i prawa kontraktów Polski i Ukrainy


DZIEŃ Z SOCIAL MEDIA DLA PRAWNIKA
miejsce:   27 kwietnia WROCŁAW
prowadząca: Dagmara Pakulska- Trener, konsultant i publicysta w zakresie szeroko pojętego e-marketingu. W jej portfolio szkoleniowym znajdują się między innymi takie podmioty, jak: TVN, Idea Hub czy ŁKS. Od 2015 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na AGH i WSE.


WIZERUNEK I ZASADY ETYKIETY JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI W BIZNESIE
miejsce: 28 kwietnia POZNAŃ
prowadząca: Małgorzata Bocian

MAJ 2018

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI- wybrane zagadnienia
miejsce: Warszawa, termin 10 maja 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: sędzia dr Mirosława Pytlewska – Smółka


HACKING oraz inne cyberprzestępstwa przeciwko bezpieczeństwu danych komputerowych przetwarzanych w systemach informatycznych oraz sieciach teleinformatycznych – aspekty techniczne oraz karnomaterialne
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 11-12 maj 2018r godzina 10.00
prowadzący: radca prawny dr Filip Radoniewicz


Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawców wobec pracowników oraz pracowników wobec pracodawców w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądów Administracyjnych i Sądów Apelacyjnych
termin: 14 maj 2018-  WARSZAWA
prowadzący: Zbigniew Szczuka sędzia w Sądzie Okręgowym Warszawa  Praga w Warszawie. Od ponad 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy. Wieloletni wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich


VIDEO MARKETING
miejsce
i termin: 14 maja- KRAKÓW, 18 maja- WARSZAWA,
prowadząca: 
Magdalena Daniłoś – CEO w OFFON Agency. Ewangelista video marketingu

LinkedIn W BRANŻY PRAWNICZEJ
miejsce: 16 maja WARSZAWA,
prowadząca: Dagmara Pakulska- Trener, konsultant i publicysta w zakresie szeroko pojętego e-marketingu. W jej portfolio szkoleniowym znajdują się między innymi takie podmioty, jak: TVN, Idea Hub czy ŁKS. Od 2015 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na AGH i WSE.

WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA- POLUBOWNA I SĄDOWA
termin:  18 maja 2018 r.  WARSZAWA
prowadzący: adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA. Wieloletni Sędzia, Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Wiceprezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa. Wykładowca akademicki


Naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja, mobbing i konflikt interesów
termin: maj WARSZAWA
prowadzący: Zbigniew Szczuka sędzia w Sądzie Okręgowym Warszawa  Praga w Warszawie. Od ponad 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy. Wieloletni wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich


ROZPOZNAWANIE SPRAW W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIEGOWYM
miejsce: Warszawa, termin 19 maja 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: sędzia dr Mirosława Pytlewska – Smółka


DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTAWY WPISÓW W KSIĘGACH WIECZYSTYCH (w praktyce)
miejsce: Warszawa, termin 20 maja 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: sędzia dr Mirosława Pytlewska – Smółka


PRAWO KARNE W PRAKTYCE- wybrane zagadnienia
Ratio legis nowelizacji przepisów o niealimentacji (art. 209 k.k.) ustawą z 23.03.2017 r. – próba oceny realizacji założeń nowelizacji w praktyce.Seksualne wykorzystanie małoletniego (art. 200 k.k.) a czyn lubieżny względem osoby poniżej lat 15 (art. 176 d.k.k.) i czyn nierządny w obecności osoby poniżej lat 15 (art. 177 d.k.k.) – próba porównania i krytycznej analizy. Dylematy regulacji dotyczącej zmuszania do określonego zachowania się (art. 191 par.1-3 k.k.)

miejsce: maj WARSZAWA, godz. 10.00
prowadzący: ANDRZEJ KRYŻE– prawnik, sędzia, sekretarz stanu i podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (w latach 2005–2007). Od przeszło 20 lat bierze udział w szkoleniach aplikantów i asesorów sądowych oraz w komisjach egzaminacyjnych na stanowiska sędziowskie. Był członkiem Komisji powołanej przez ministra sprawiedliwości do opracowania projektu nowego Kodeksu karnego w latach 2000–2001. W latach 2001–2005 brał udział jako ekspert w pracach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK). Mianowany przez Zbigniewa Ziobro  prokuratorem Prokuratury Krajowej.


WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO w praktyce
Instytucja obrony koniecznej w praktyce prokuratur i sądów. Art. 25 § 2a k.k. – ratio legis. Przestępstwo ciągłe, czyn ciągły, ciąg przestępstw – zagadnienia praktyczne. Wybrane dysfunkcjonalne instytucje Kodeksu karnego.

data i miejsce: 23 maja 2018 WARSZAWA, godz. 10.00
prowadzący: ANDRZEJ KRYŻE– prawnik, sędzia, sekretarz stanu i podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (w latach 2005–2007). Od przeszło 20 lat bierze udział w szkoleniach aplikantów i asesorów sądowych oraz w komisjach egzaminacyjnych na stanowiska sędziowskie. Był członkiem Komisji powołanej przez ministra sprawiedliwości do opracowania projektu nowego Kodeksu karnego w latach 2000–2001. W latach 2001–2005 brał udział jako ekspert w pracach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK). Mianowany przez Zbigniewa Ziobro  prokuratorem Prokuratury Krajowej.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ POZOSTAŁĄ OFERTĄ