NASZA AKTUALNA OFERTA


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PRAKTYCE- NAJNOWSZE ZMIANY w 2018 r.
Proponowane zmiany przez MS. Dotychczasowa praktyka, najnowsze orzecznictwo w tym orzecznictwo w sprawie upadłości małżonków
miejsce i termin: WARSZAWA, 20 stycznia 2018, godz.10.00
prowadzący: adw. prof. dr Dariusz Czajka. Były sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie.


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PRAKTYCE- NAJNOWSZE ZMIANY w 2018 r.
Proponowane zmiany przez MS. Dotychczasowa praktyka, najnowsze orzecznictwo w tym orzecznictwo w sprawie upadłości małżonków
miejsce i termin: KOŁOBRZEG, 25 stycznia 2018, godz.10.00
prowadzący: adw. prof. dr Dariusz Czajka. Były sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie.


PISMA PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH
miejsce i termin: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, styczeń 2018, godz.10.00


WIZERUNEK I ZASADY ETYKIETY JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI W BIZNESIE.
miejsce i termin: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, 30 stycznia 2018, godz.10.00
prowadzący: Małgorzata Bocian


KURS KRASOMÓWCZY DLA PRAWNIKÓW (II edycja) (4 weekendy)
miejsce i termin: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29,  od 3-4 luty 2018,  godz.10.00
prowadzący: Beata Tadla, Ernest Bodziuch, adw. prof. Dariusz Czajka….


ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW DLA PRAWNIKÓW
miejsce i termin: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, 9 luty 2018


KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ZAWODU SĄDOWEGO KURATORA SĄDOWEGO
miejsce i termin: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, 10 luty 2018


ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 23 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak


POSTĘPOWANIE SĄDOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH BŁĘDÓW LEKARSKICH.
miejsce:
Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 24 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący:
dr Edyta Rysiak


[dwudniowe warsztaty] ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
oraz POSTĘPOWANIE SĄDOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH BŁĘDÓW LEKARSKICH.
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 23-24 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak


WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA- POLUBOWNA I SĄDOWA
miejsce i termin: Poznań,  luty 2018,  godz.10.00


ROZWODY MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH I ROZWIĄZYWANIE KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ, OPIEKI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA
miejsce i termin: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, luty 2018
prowadzący: adw. prof. dr Dariusz Czajka