Wszystkie szkolenia obsługiwane przez MCBRiE są organizowane przez:

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa oraz EUROPEJSKĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ PRAWA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Warszawie.

EWSPA jest jedyną w Polsce uczelnią założoną przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa posiadającą m.in.

Wydział Prawa w Londynie oraz Warszawie a także Wydział Administracji w Brukseli.

Zapewniamy:

  • wybitnych specjalistów, praktyków z danej dziedziny
  • certyfikat udziału wystawiony przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
  • zaświadczenie do ORA i OiRP

JESTEŚMY PRAWNIKAMI I SZKOLIMY PRAWNIKÓW. POSTAW NA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NASZYCH TUTORÓW.


NASZA AKTUALNA OFERTA


ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 23 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Edyta Rysiak


POSTĘPOWANIE SĄDOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH BŁĘDÓW LEKARSKICH.
miejsce:
Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 24 luty 2018r godzina 10.00
prowadzący:
dr Edyta Rysiak


PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU PRZETWARZANIA DANYCH INFORMATYCZNYCH
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 17 marca 2018r godzina 10.00
prowadzący: radca prawny dr Filip Radoniewicz


CYBERPRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ INFORMACJI (przestępstwa związane z rozpowszechnianiem i prezentowaniem nielegalnych treści w Internecie) – aspekty techniczne oraz karnomaterialne
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 20 marca 2018r godzina 10.00
prowadzący: radca prawny dr Filip Radoniewicz


MOBBING I DYSKRYMINACJA- AGRESJA PSYCHOLOGICZNA W MIEJSCU PRACY. PRAWA OFIAR

miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 27 luty 2018r godzina 10.00
prowadząca: Małgorzata Włodarek-Piętka – radca prawny, mediator


PROBLEMATYKA MEDIACJI W SPRAWACH KARNYCH W OBOWIĄZUJĄCYM MODELU PROCESU KARNEGO
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 2 marca 2018r godzina 10.00
prowadzący: dr Grzegorz Skrobotowicz- Radca prawny (OIRP Lublin)


[Dwudniowe warsztaty] PSYCHOLOGICZNO- PRAWNE ASPEKTY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W OPARCIU O PRAWO MIĘDZYNARODOWE.
miejsce: Warszawa, termin 3-4 marzec 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: Wanda Mende


UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE. Najczęstsze błędy. Orzecznictwo
miejsce: Warszawa termin od 6 marca 2018
Prowadzący: adwokat dr. Michał Dziedzic


ZAGROŻENIA KARNO PRAWNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
miejsce: Warszawa termin od 8 marca 2018
Prowadzący: adwokat dr. Michał Dziedzic


KURS NA DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO 60h
miejsce: Warszawa lub przez internet termin od 9 marca


PRAWO PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE NOTARIALNEJ
miejsce: Warszawa, termin 10 marzec 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: Joanna Kaczmarek zastępca notarialny w kancelarii notarialnej w Warszawie, doktor nauk prawnych

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ZAWODU SĄDOWEGO KURATORA SPOŁECZNEGO
miejsce: Warszawa, termin 17 marzec 2018,  godz.10.00


TAJEMNICA SŁUŻBOWA W ZAKŁADZIE PRACY I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW UNIJNYCH
miejsce: Warszawa, termin 19 marzec 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: radca prawny Małgorzata Włodarek-Piętka


PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC OSÓB DOROSŁYCH W RODZINIE- w praktyce organów ścigania wymiaru sprawiedliwości.
miejsce: Warszawa, termin 14 marzec 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: Małgorzata Czarkowska – doktor nauk prawnych, radca prawny


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ POZOSTAŁĄ OFERTĄ